تثبيت التوكيدات

فيديو تثبيت التوكيدات| أتحدى تشوفه و ما يحرك فيك ساكن! فقط لمن يجرؤ!! ⛔

فيديو تثبيت التوكيدات| أتحدى تشوفه و ما يحرك فيك ساكن! فقط لمن يجرؤ!! ⛔

Read Less

تعلّم قوة الجذب و اجذب كل البركات من حولك بأربع خطوات!

تعلّم قوة الجذب و اجذب كل البركات من حولك بأربع خطوات!

تعلّم قوة الجذب و اجذب كل البركات من حولك بأربع خطوات!

Read Less

هناك معركة نفسية بانتظارك! خضها الان!

The stronger the Enemy the more Worthy the Battle see, i've watched a movie long time back called "Life of Pi" its one of those powerfully unforgettable movies that you see once, yet... Read More

The stronger the Enemy the more Worthy the Battle see, i've watched a movie long time back called "Life of Pi" its one of those powerfully unforgettable movies that you see once, yet their impact stays with you forever! "After deciding to sell their zoo in India and move to Canada, Santosh and Gita Patel board a freighter with their sons and a few remaining animals. Tragedy strikes when a terrible storm sinks the ship, leaving the Patels' teenage son, Pi , as the only human survivor. However, Pi is not alone; a fearsome Bengal tiger has also ..." The movie's main context revolves on how Pi struggles to stay alive,in a tiny little rescue boat, in the middle of a wild ocean, with a fierce hungry tiger on board! The movie highlights a very strong point...it shows you how, the enemy, the fear of the enemy, is what kept Pi alive! and if it wasnt because of it, he wouldve lost hope long before finding the shore! just like Pi, we need the enemy in our life to stay alive! to stay on our toes! to tap into our maximum brain capacity! to become more creative, more alert & more ALIVE!!!!! to each of us a unique enemy; it could be a mental disorder, financial insecurities, an incompetent job, a relationship etc The purpose of the enemy is to pull out of you a much greater power from within you that only IT could provoke and unleash! but so many times, instead of realizing God's gift through his enemy, and instead of surrendering to his magestic glory...we whine and ask " why did you give me such a devastating life story?" God saw in you a version of you that you haven't met yet...& he also knew that the only way to pull it off you was through pushing you towards the edge... so next time your buttons get pushed by an enemy of any kind..kneel down and be grateful rather than resentful coz it is time for an updated version of you to make an entry!

Read Less

اذا عم تشعر بالتعب، اسمح لنفسك ترتاح و تبطئ!

If all you feel like doing today is just BEING.... Then let it BE! Its ok to not over achieve over accomplish and over deliver! Its ok to slow down and switch off! Its ok to not feel ok! Its ok to... Read More

If all you feel like doing today is just BEING.... Then let it BE! Its ok to not over achieve over accomplish and over deliver! Its ok to slow down and switch off! Its ok to not feel ok! Its ok to just hybernate! Too much pressure around social media by what is perceived & labeled as "overachievers" not having a clue on what is happening inside of them or around them in the behind of their life's scenes! Today, just do you boo in whatever form that comes! If all you've done was wake up, YOU'VE TRIUMPHED! YES YOU READ IT RIGHT! IF YOU SMILED ALAS ALL PAIN, YOU'VE TRIUMPHED! IF YOU SIMPLY HAD THE COURAGE TO SHOW UP, YOU'VE TRIUMPHED! There is no bigger triumph than your mental well being! There is no bigger triumph than your existence! Celebrate these tiny triumphs! and celebrate them LONG ENOUGH like they are precious, coz they are! Today please just BE ! JUST CHILL! And remember, its not what you know, its how you implement it! Sometimes, one simple statement can change your world, and sometimes reading all the books out there is just a waste of time! It's QUALITY above and beyond quantity!

Read Less

هناك ملكة داخلك تنتظر ايقاظها! ايقظيها الان!

Hey GURL! There's a GODDESS within you ready to be awakened! you've been feeling it for some time now! u've been sensing this blissful pressure, whispering into your soul "ITS TIME... Read More

Hey GURL! There's a GODDESS within you ready to be awakened! you've been feeling it for some time now! u've been sensing this blissful pressure, whispering into your soul "ITS TIME TO UNLEASH ME!" You feel like dancing! singing! connecting to your feminine energy that youve been neglecting....but NOW is the time to RESPOND TOTHAT INNER GODDESS THAT WANTS YOU TO LET HER OUT! This body of urs is a temple gurl...stop treating it like a garbage bin! Stop sabotaging it with all kind of food when its not even hungry! stop moving around when u need to SIT! and stop sitting when your energy needs to MOVE! TUNE IN! LISTEN TO THAT DIVINE MELODY SINGING THROUGH UR SOUL! say "I AM NO LONGER LIVING THROUGH MY PATTERNS! I AM CLAIMING MY BEST VERSION NOW" stop going back to what doesnt serve you! LEVEL UP! RAISE THAT STANDARD AND START BY THE WAY YOU TREAT YOUR BODY!!!! I LOVE U GODDESS...I PRAY YOU SEE YOU FOR WHO YOU ARE!

Read Less

أنت لست ما حصل معك

سعادتك مسؤوليتك و قرار بتمتلكه! أنت لست ما حصل معك... أنت المعنى الذي أعطيته لما حصل معك! أولى خطوات السعادة... Read More

سعادتك مسؤوليتك و قرار بتمتلكه! أنت لست ما حصل معك... أنت المعنى الذي أعطيته لما حصل معك! أولى خطوات السعادة ادراك حجم قوتك بتغيير المعنى للأحداث التي حصلت معك! اسأل نفسك: 🌠اذا السعادة قرار، كيف بقدر نمّي مفهوم السعادة بحياتي أكثر؟ 🌠كيف بقدر أنظر على الأشياء التي حصلت معي بايجابية أكثر و اتعلم منها تاصبح انسان أفضل؟ 🌠ما الأشياء المتوفرة لدي اليوم و التي من خلالها أستطيع اسعاد نفسي أكثر؟ 🌠عن أي الأفكار أحتاج ان اتخلى و ما الخطوات التي أحتاج القيام بها في رحلة التخلي؟ 🌠اذا اليوم هدية من رب العالمين، شو فيني اصنع من هالهدية؟ الوعي نعمة، و ادراك أسباب حزني هدية من رب العالمين، ليس لألوم الأشخاص التي سببت لي الألم، و لكن لأنتبه لما يجب تصحيحه في مسار حياتي الحالي!

Read Less

اذا عم بتقول لنفسك أنا اتأخرت او كبرت على هالموضوع

اذا عم بتقول لنفسك أنا اتأخرت او كبرت على هالموضوع، هالفيديو الك

اذا عم بتقول لنفسك أنا اتأخرت او كبرت على هالموضوع، هالفيديو الك

Read Less

هل حاولت تتغير قبل و فشلت؟

هالفيديو قد يغير مسار حياتك

هالفيديو قد يغير مسار حياتك

Read Less